Välkommen till Dyveke Zadigs hemsida!

Trädgårdsljus

Konstnär.  Arbetar främst med och textiltryck och glaskonst. Mitt bildspråk är präglat av strama kompositioner där innehållet balanserar mellan samtidsrealism och poesi. Världen kontra vår inre värld är frågor som jag arbetar med. Naturen kontra den urbana miljön och människans villkor, är sådant som intresserar mig.

Verksam i Malmö och på Österlen.