KULTURPRIS!

Dyveke Zadig erhöll pris.

Dyveke Zadig erhöll Malmö Stads kulturpris  2014, för värdefulla insatser i Malmös Kulturliv under 30 år.

Tillbaka